شرکت اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

طراحی تاسیسات ساختمان در دیسیپلین الکتریکال در کلیه موارد و به ویژه در اولویت اول تابع سلسله مقررات ملی ایران به ویژه مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها ) خواهد بود. به عنوان عضوی از هیاتهای مشارکت کننده که نقشی سازنده در این مذاکرات به ویژه برای تسهیل آن داشتید، چه توصیهای را برای رسیدن آن به نتیجه نهایی برای هیاتهای مختلف به ویژه اروپایی و آمریکا دارید؟ با این حال برخی از هیاتهای دیگر به این اندازه فعال نبودند. تهویه و خارج کردن هوای داخلی و جایگزین نمودن آن با هوای بیرون و تازه می تواند موجب افزایش نیاز به سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی شود. برای برقراری ارتباط با گروه کاژه و دریافت مشاوره های لازم قبل از اجرا و تعمیر هر یک از تاسیسات می توانید از راه های ارتباطی ذکر شده در پایین صفحه استفاده نمایید. استفاده مناسب از آب، برق، گاز، علائم هشداردهنده، تهویه، تخلیه فاضلاب، ایجاد سیستم سرمایشی و گرمایشی، ارتباط بین داخل و خارج ساختمان، تماس تلفنی، حمل و نقل بین طبقات موضوعات تأسیساتی ساختمان هستند. در ساختمان ها تعبیه می شوند و شامل قسمت هایی از قبیل: مخزن و پمپ آب، لوله کشی و اتصالات و همچنین جعبه های آب آتش نشانی تعبیه شده در طبقات مختلف ساختمان و پارکینگ می باشند.

خدمات و تاسیسات آتشنشانی ساختمان، شامل اقداماتی است که برای مقابله با حریق انجام میگیرد. طراحی تاسیسات ساختمان میبایست با دقت صورت گیرد؛ زیرا هر گونه اشتباه در این امر، بر بخشهای مختلف تأثیر گذاشته و مالک را مستلزم پرداخت هزینههای اضافه و هنگفت خواهد کرد. در نهایت اینکه طراحی تاسیسات ساختمان درمواجهه و مقابله جدی با عناصر بکر طبیعت است به این معنی که برای دفع یا کنترل ویژگی ها و شرایط طبیعت پیرامون خود ناگزیر به اجرای تاسیات ساختمانی هستیم مثلا برای مقابله با گرمای هوا در فصول سرد سال باید تهویه هوا برای ایجاد سرما داشته باشیم و بر عکس برای مقابله با سرمای هوا در فصول سرد سال بایستی تولید گرمایش کنیم. دست کم همکاران من تمام تلاش خود را به مانند همکاران غربی در این رابطه انجام دادهاند. اولیانوف: نه. من بارها به همکاران غربی خود گفتهام که در اینجا یک جبهه واحد علیه ایران وجود ندارد. درباره تحولات اوکراین نگرانیهای مختلفی وجود دارد.

از آخرین تحولات در مذاکرات وین برای ما بگویید. به گزارش ایرنا، مذاکرات وین به مرحله پایانی و حساس خود رسیده و دیپلماتهای ایرانی در تلاش هستند تا ضمن کسب بیشترین امتیازات برای کشور، از خطوط قرمز تعیین شده عبور نکنند. مذاکرات وین به مرحله پایانی و حساس خود رسیده و دیپلماتهای ایرانی در تلاش هستند تا ضمن کسب بیشترین امتیازات برای کشور، از خطوط قرمز تعیین شده عبور نکنند. در برخی از رسانهها نوشته شده که شاید وزرای خارجه کشورهای عضو به وین بیایند تا سند توافق را امضا کنند؟ ایرنا: روز جمعه برخی تصور می کردند که سند نهایی شده و همه چیز مورد توافق قرار گرفته است اما اظهارات شما نشان میدهد که هنوز باید درباره برخی از مسائل گفت وگو و مذاکره شود؟ روز جمعه برخی تصور می کردند که سند نهایی شده و همه چیز مورد توافق قرار گرفته است اما اظهارات شما نشان میدهد که هنوز باید درباره برخی از مسائل گفت وگو و مذاکره شود؟ من وقتی بسیاری از ارزیابیها را در رسانههای اصلی ایران و شبکههای اجتماعی میبینم، مبنی بر اینکه روسیه علیه ایران است، روسیه دشمن ایران و مخالف توافق هستهای است، ناراحت میشوم اما اینها نه تنها حرفهای بیاساسی است بلکه منصفانه هم نیست.

من فکر میکنم که متن کلان توافق بهصورت غیررسمی مورد موافقت قرار گرفته ولی برخی موارد از جمله مواردی که مورد علاقه هیات ایرانی است، باقی ماندهاند. ایرنا: در برخی از رسانهها نوشته شده که شاید وزرای خارجه کشورهای عضو به وین بیایند تا سند توافق را امضا کنند؟ با این حال در روز به اصطلاح توافق نهایی و بازگشت آمریکا به برجام، که مطمئن هستم ظرف یک هفته آینده باشد، تعدادی از وزرای امور خارجه کشورهای عضو حضور خواهند داشت. سفیر روسیه نزد سازمانهای بینالمللی و نماینده این کشور در مذاکرات وین با بیان اینکه متن توافق نهایی شده اما برخی موارد از جمله مواردی که مورد علاقه هیات ایرانی است باقی ماندهاند، گفت: مسائل باقی مانده جزئی اما مهم هستند که ما نیاز داریم این موضوعات را حل کنیم. ما به عنوان یکی از طرفهای درگیر در مذاکرات، شاید بیش از دیگر طرفها، هر اقدام لازم را برای رسیدن به توافق انجام دادهایم.

دیدگاهتان را بنویسید