تاسیسات قلب تپنده ساختمان است

باید بگویم یک گروه از نیروهای ویژه اوکراین به یک دسته از سربازان روسی که در بیرون این تاسیسات در حال گشتزنی بودند حمله کردند و نیروهای روسی هم به این عملیات که در یک ساختمان در بیرون از تاسیسات هستهای بود، پاسخ دادند. همزمان اپراتورهای اوکراینی همچنان مسوولیت و کنترل این نیروگاهها را در اختیار دارند و روسیه هیچ دخالتی در این زمینه ندارد. این نیروهای اوکراینی بودند که در ابتدا شلیک کردند. این ویلا تنها یکی از داراییهای خانوادهای متمول و شناختهشده است؛ دستکم ۲ ویلای دیگر در نزدیکی همین ویلا و در ابتدای جاده چالوس به همین خانواده منتسب است که البته هنوز از چنگال تخریب در امان ماندهاند. گفته میشود که در ۳ مرحله، کل حاشیه رودخانه کرج در محدوده استان البرز شناسایی شده است؛ از پل حامی تا محدوده بیلقان ۱۰۰ملک شناسایی شده و از بیلقان تا سد ۴۲۳ملک و از سد تا تونل کندوان هم همین تعداد شناسایی صورت گرفته است. بله یکی از آن ویلاهای لوکس در جادهچالوس که حتما شما هم در رفتوآمدهایتان به شمال کشور آن را دیدهاید، ساختمانی است در ضلع شرقی رودخانه با مسیری اختصاصی، حیاطی بزرگ و تزیینشده با درختان و فضای سبز و حوضچهها، ۳، ۴ طبقه لوکس با استخر و سونا و جکوزی و چندین و چند اتاق و سرسرا و پذیرایی که امروز پذیرای لودرها و بیلهای مکانیکی بود.

خدمات فنی و تاسیسات کار پر هزینهای است و علاوه بر آن ممکن است به دیگر بخشهای ساختمان نیز آسیب رسانده و هزینه پشت هزینه باشدو همینطور زمان و انرژی زیادی از ساکنان بگیرد. برخی از تاسیسات ساختمان در معرض دید نیستند و اگر کوچک ترین ایرادی پیدا کنند، ممکن است خسارات ناگواری به بار آورند و هزینه های بسیار زیادی بر دوش مالک بگذارند. سیستمهای سرمایش و خنک کننده ممکن است گاهی برای سیستم های انجماد و یا برخی از فرآیندهای صنعتی نیز ضروری باشند. از آنجا که عموماً نميتوان براي هر وسيله بهداشتی تهويه جداگانه در نظر گرفت، ايـن مرحلـه مهمترين قسمت در طراحي سيستم فاضلاب محسوب ميشود قطر اين لوله ها نبايد از لوله 4 یا 11/4 اينچ يا نصف قطر لوله فاضلاب متصل به وسيله بهداشتي کوچکتر باشد. اغلب منظور از سرویس پکیج رسوب گیری لوله های پکیج و بررسی برد پکیج و قسمتهای اساسی آن است. تعیین مشخصات سرویسهای تامین آب ساختمان که مربوط به لوله و فشار میشود، ضروری است. در این مورد، تبعیت از مبحث سیزدهم این مقررات که مربوط به طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها است، لازم است.

اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان : با پیشرفت صنعت ساختمان و افزایش توقع کارفرمایان و استفاده کنندگان این صنعت در خصوص میزان آسایش مورد نیاز و اطمینان پذیری سیستم ها و ایمنی استفاده کنندگان، تاسیسات ساختمان به عنوان مهمترین بخش این صنعت، بدلیل ارتباط روزمره و مستمر افراد، نیاز به نگاهی علمی، دقیق و جامع دارد. گام پنجم :استفاده از متخصصین و متبحران در این زمینه برای اجرایی کردن آن. اولیانوف: من فکر نمیکنم ولی میدانم مثلا آمریکاییها از این به بعد از امکانات روسیه برای رفتن به فضا استفاده نخواهند کرد. عامل در تعيين امکان استفاده از فشار آب شهر به شمار ميآيد. برخی از این بناها پس از انقلاب بهدست نهادهای دولتی و حاکمیتی افتاده و در همه این سالها از آنها استفاده شده است؛ ساختمانهایی که دادستان میگوید نهادها حالا بهطور داوطلبانه به تخریب آنها مشغولند تا حریم رودخانه و اراضی ملی را آزاد کنند. ما با زور این تاسیسات را نگرفته و کنترل آن را بدست نگرفتیم و همه چیز در صلح و با گفت وگو با مقامات محلی و مسوولان نیروگاهها جلو رفت. خودشان در این حوزه مستقل نیستند و نمیتوانند این تاسیسات پیشرفته را به تنهایی تولید کنند.

از سویی بهعلت ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، ۳ دستگاه از دستگاههای متولی فوق، یعنی شرکت آب منطقهای، اداره کل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه ازجمله تبصره۴ ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورت گرفته را کردند.» فاضلی میگوید که حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده و به جهات قانونی متعدد، قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد. رئیسکل دادگستری استان البرز میگوید: «پیش از این ابلاغ اخطاریههای متعدد، در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاههای متولی به مالک داده شد و در مقاطعی هم بخشهایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود، اما مالک بدون توجه به اخطاریههای متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با بهکارگیری تعداد زیادی کارگر نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید