تاسیسات ساختمان (معرفی 18 تجهیز اصلی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)

برای اینکه تاسیسات الکتریکی نیاز به دقت بالایی در نصب و اجرا دارد باید توسط مهندس تاسیسات برقی صورت گیرد. سنسورهای هوشمند دو مزیت برای ساختمانها به ارمغان میآورند: نخست آنکه میزان خطای انسانی تا حد زیادی کاهش پیدا میکند و دوم اینکه در مصرف انرژی به میزان چشمگیری صرفهجویی میشود. باید لحاظ شود. اینکه شما در چه منطقهٔ جغرافیایی قرار دارید و ساختمان چند طبقه است، باید مدنظر قرار گیرد. محل چاه بايد در مکاني باشد که وزن پيهـاي سـاختمان روي آن نبوده و در صورت امکان حداقل عبور و مرور از روي آن انجام شود. تاسیسات ساختمان امری بسیار پیچیده و مهم است چرا که تاسیسات ساختمان برخلاف بسیاری از بخش های ساختمان در دسترس نبوده و درصورت خطا در طراحی تاسیسات ساختمان اساسِ طراحی کل بنا تحت تاثیر قرارگرفته و باعث خطرات جبران ناپذیر و هزینه های بسیار زیادی می شود. هرچند حجم چاه جزبي در نقشههاي تاسيساتي مشخص نميشود، تقريباً 8 مترمکعب به ازاي هر نفر براي دورهاي 20 ساله کافي است. تاسیسات مکانیکی ساختمان خود به چند دسته مختلف تقسیم بندی میشود. تیم طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی مهندسین مشاور رایان سازه با همکاری نزدیک با تیم معماری پروژه اشغال فضاهای مفید پروژه را به حداقل رسانده و همچنین با طراحی بهینه تاسیسات مکانیکی ساختمان هزینه های اولیه تجهیزات و هزینه های جاری آنها را کاهش می دهد.

تاسیسات ساختمان باید به صورت اصولی و طبق نقشه های معماری و مهندسی طراحی شود. توجه داشته باشید که در این مرحله، باید نکات مربوط به معماری داخلی انجام گردد. برخی هم به سه بخش تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی و سیستم تهویه مطبوع قسمت میکنند. شاید هم تاسیسات مکانیکی ساختمان مد نظر ما هنوز آنچنان قدیمی و کهنه نشده، اما مایلیم از سیستم های به روزتری به عنوان تاسیسات ساختمان خود استفاده کنیم. پیشگامان ساختمان : نکات قابل توجه در کاهش مصرف برق دستگاه های سرمایشی به برچسب انرژی کولر توجه فرمایید . حرارت کردهو سپس ازقسمت پايينی به درون لوله برگشت جريان میيابد. بهطرف موتورخانه جريان میيابد. در موتورخانه برمی گردد. رادیاتور cm 45 و شیر رادیاتور 2 نمونه 2 :در اشکال 16ــ9 ،17ــ9 ،18ــ9 پالن موتورخانه در گوشه راست و پائین نقشه قرار گرفته است ــ لوله اصلی رفت از دیگ به قطر ′′2 می باشد. در اندازه گذاری لوله ها، ترتیبقرارگیری اندازه ها به ترتیب قرارگیری لوله است.

همچنین پانل های زنگ خطر درورودی های ساختمان و نقاط خاص دیگر نصب میشوند تا در شناسایی محل حریق به ماموران آنش نشانی کمک کنند. مشخص کننده فاصله بين مرکز بوشن پايينی تا بوشن بالايی است. براي اتصال مجموعـه لولـههـاي هـواکش بـه هـواي آزاد دو روش مـورداستفاده قرار ميگيرد:هـواکش لوله قائم (Vent Stack : (اين لوله در واقع امتداد لوله قائمفاضلاب است که بايد بدون کاهش قطر تا بام ادامه يابد. هر کدام از این انواع تاسیسات ساختمانی خود اجزای مختلف زیادی را هم شامل میشوند که در ادامه به صورت کامل خدمتتان توضیح خواهیم داد. اندازه لوله مربوط به طبقه باال و اندازه پایین خط اندازه لوله مربوط به طبقه پایین را نشان می دهد. لوله کشی سیستم تاسیسات شبانه روزی تهران حرارتی و برودتی یک واحد از یک ساختمان چند طبقه را نشان می دهد. نقشه کشی و اجرای تاسیسات ساختمان توسط کارشناسان و مهندسین انجام میشود. هم جان افراد و طول عمر تجهیزات وابسته به انجام درست این بخش در ساختمان است. تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزهای تمام عیار با طبیعت است.

اگر نمی دانید چگونه می توان تاسیسات مکانیکی یک ساختمان را بازسازی کرد، با ما همراه باشید، چون قصد داریم ابتدا تاسیسات مکانیکی ساختمان را به شما معرفی کرده و پس از آن مراحل بازسازی تاسیسات مکانیکی خانه را توضیح می دهیم و در نهایت یک نمونه واقعی از بازسازی تاسیسات مکانیکی ساختمان را برای شما شرح می دهیم. به ازاي هر گالن در دقيقه براي تخليه پيوسته2 واحد مصرف و بـراي تخليـه نيمـه پيوسـته 1 واحـد مصرف در محاسبات اندازه لوله تعیین میشود. در زيــر هــر يــک از رايزرهــاي ساختمان بايد شير قطع و وصـل و در زير آن شير تخليه نصب شود. پنجره و يا داخل ديوار نصب کرد. برروی ديوار نصب میشوندو روی پايه قرار نمیگيرند. عبارات نوشته شده در داخل اطاق مشخصات رادیاتور نصب شده در آن اطاق را معین می کند. که لوله تخلیه یا درین گفته می شود. به طور کلی تاسیسات ساختمانی به اجزای مهم هر ساختمان گفته می شود که می تواند مربوط به قسمت های مختلف ساختمان مانند بخش های حرارتی، بهداشتی، سیستم برق، و مواردی از این دست، باشد. در این مقاله، لیستی از مهمترین نکات تاسیسات ساختمانی را برای طراحان، مهندسان تاسیسات و سازندگان پروژه های عمرانی ارائه کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید